seminer,

 • Simültane Tercüme

  Simültane Tercüme

  Simultane çeviri eşzamanlı çeviride denilen tercümeyi yapan kişinin konuşmacıyı aynı anda tercüme etmesiyle yerine getirdiği anlık çeviri hizmetidir. Tercüme görevini yerine getiren kişinin; genellikle bir kabin içerisinde konuşmacıyı görmesi sağlanır ve mikrofon, kulaklık ve diğer teknik ekipmanlar sayesinde konuşmacının söylediklerini kulaklıkla duyup anında hedef dile çevirerek dinleyici kitleye ulaştırır. Bu hizmet diğer sözlü çevirilerden farklı olmakla birlikte uzman çevirmen deneyimi gerektirir ve maliyet olarak da ardıl çeviriye nazaran daha yüksektir. Bir çok durumda simültane çeviri için 2 adet çevirmen gerekmektedir.

  Faaliyet Alanları:

  Kongreler

  Seminerler

  Toplantılar

  Konferanslar vs.

TOP